Palvelut – Verkko­yhteydet

Verkko­yhteydet

Suunnittelu, hallinta ja valvonta

Verkkoyhteydet tarkoittavat yhteyksiä päätelaitteilta käytössä oleviin palveluihin. Suunnittelemme ja mitoitamme käyttötarkoituksiin sopivat verkkoyhteydet ja toteutamme niiden hallinnan ja valvonnan. Lisäksi varmistamme verkon toiminnan ja latenssien hallinnan.

Rakennamme ja hallinnoimme verkko­yhteyksiä yhteis­työssä operaattoreiden kanssa. Käytämme verkko­yhteyksien toteutuksissa mm. Aruban, Ciscon ja Watchguardin ratkaisuja.

Toteuttamamme verkko­yhteydet toimivat nopeasti ja luotettavasti sekä niiden käyttö on tieto­turvallista. Varmistamme tämän oikean­laisella topologia­suunnittelulla ja verkko­laite­valinnoilla. Lisäksi huolehdimme verkko­yhteyksien tieto­turvasta palo­muuri­ratkaisuilla, salauksella, pääsyn hallinnalla ja tieto­liikenteen seurannalla.

Tietoturva

  • Palomuuriratkaisut
  • Salaus
  • Pääsynhallinta
  • Tietoliikenteen seuranta
  • Päivitykset

”Pitkäaikainen kumppanuus WhiteZonen kanssa tarkoittaa meille sitä, että pystymme luottamaan WhiteZonen osaamiseen ja tietotaitoon erityisesti tietoturvaan liittyvissä asioissa”

Jarmo Lahtinen, käyttöpäällikkö
Oulun Vesi

Verkko­yhteydet

Toteutamme ulkoiset verkkoyhteydet, sisäverkot, langattomat verkot ja etäyhteydet. Verkkoyhteyksien toteutuksissa suunnittelemme ja mitoitamme asiakkaan käyttötarpeeseen soveltuvan verkkoratkaisun.

Verkko­yhteydet

WAN LAN WLAN VPN
Käyttö­valmiina toimitus
Elin­kaaren­hallinta ja yllä­pito Lisäpalvelu Lisäpalvelu Lisäpalvelu Lisäpalvelu
Tieto­turva Lisäpalvelu Lisäpalvelu Lisäpalvelu Lisäpalvelu
Help­desk Lisäpalvelu Lisäpalvelu Lisäpalvelu Lisäpalvelu

Huom. taulukkoa voi vierittää sivusuunnassa, mikäli osa siitä on piilossa.